دوشنبه 30 بهمن 1396  
دوشنبه 27 شهريور 1396 نشست صلح، دمکراسی و حقوق شهروندی
نشست صلح، دمکراسی و حقوق شهروندی1   
1396/11/16 دوشنبه
نشست صلح، دمکراسی و حقوق شهروندی3   
1396/11/16 دوشنبه
نشست صلح، دمکراسی و حقوق شهروندی5   
1396/11/16 دوشنبه
نشست صلح، دمکراسی و حقوق شهروندی6   
1396/11/16 دوشنبه

نشست صلح، دمکراسی و حقوق شهروندی2   
1396/11/16 دوشنبه
نشست صلح، دمکراسی و حقوق شهروندی4   
1396/11/16 دوشنبه

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+