دوشنبه 30 بهمن 1396  
سه شنبه 26 دي 1396 مولاوردی در دیدار سفیر سوییس در تهران
دیدار سفیر سوییس در تهران1   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار سفیر سوییس در تهران3   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار سفیر سوییس در تهران5   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار سفیر سوییس در تهران7   
1396/11/23 دوشنبه

دیدار سفیر سوییس در تهران2   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار سفیر سوییس در تهران4   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار سفیر سوییس در تهران6   
1396/11/23 دوشنبه

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+