دوشنبه 30 بهمن 1396  
چهارشنبه 18 بهمن 1396 مولاوردی در نشست نمایندگان حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نشست حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی1   
1396/11/23 دوشنبه
نشست حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی3   
1396/11/23 دوشنبه
نشست حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی5   
1396/11/23 دوشنبه
نشست حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی6   
1396/11/23 دوشنبه

نشست حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی2   
1396/11/23 دوشنبه
نشست حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی4   
1396/11/23 دوشنبه

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+