دوشنبه 30 بهمن 1396  
جمعه 13 بهمن 1396 بیست و نهمین نشست بین المللی احزاب آسیایی
بیست و نهمین همایش احزاب آسیایی1   
1396/11/23 دوشنبه
بیست و نهمین نشست بین المللی احزاب آسیایی3   
1396/11/23 دوشنبه
بیست و نهمین نشست بین المللی احزاب آسیایی4   
1396/11/23 دوشنبه
بیست و نهمین نشست بین المللی احزاب آسیایی5   
1396/11/23 دوشنبه

بیست و نهمین نشست بین المللی احزاب آسیایی2   
1396/11/23 دوشنبه

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+