دوشنبه 30 بهمن 1396  
چهارشنبه 29 آذر 1396 مولاوردی در دیدار باوکلای دادگستری
دیدار باوکلای دادگستری1   
1396/11/16 دوشنبه
دیدار باوکلای دادگستری3   
1396/11/16 دوشنبه
دیدار باوکلای دادگستری4   
1396/11/16 دوشنبه
دیدار باوکلای دادگستری5   
1396/11/16 دوشنبه

دیدار باوکلای دادگستری2   
1396/11/16 دوشنبه

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+