دوشنبه 30 بهمن 1396  
شنبه 21 بهمن 1396 افتتاح دبیرستان آوای مهر و جاده سلامت شهرستان شهریار
افتتاح پروژه شهریار1   
1396/11/23 دوشنبه
افتتاح پروژه شهریار3   
1396/11/23 دوشنبه
افتتاح پروژه شهریار7   
1396/11/23 دوشنبه
افتتاح پروژه شهریار10   
1396/11/23 دوشنبه

افتتاح پروژه شهریار2   
1396/11/23 دوشنبه
افتتاح پروژه شهریار5   
1396/11/23 دوشنبه
افتتاح پروژه شهریار8   
1396/11/23 دوشنبه
افتتاح پروژه شهریار11   
1396/11/23 دوشنبه

افتتاح پروژه شهریار   
1396/11/23 دوشنبه
افتتاح پروژه شهریار6   
1396/11/23 دوشنبه
افتتاح پروژه شهریار9   
1396/11/23 دوشنبه

خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+