دوشنبه 30 بهمن 1396  
یادداشت روز

منشور حقوق شهروندی و چند تامل لازم

1396/10/25 دوشنبه

سید علاالدین حیدری مشاور اهل سنت استاندار کرمانشاه

منشور حقوق شهروندی مجموعه منسجمی از حقوق قانونی شهروندان ایرانی است که در29 آذر ماه 95 رونمائی و به دستور دکتر روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت. منشوری که شامل حقوق اساسی و عمومی تک تک شهروندان کشور فارغ از رنگ ، جنس ، زبان ، دین ، مذهب و قومی می باشد .
این منشور که  از بسترهای قانونی لازم برای اجرا و تحقق مواد آن برخوردار می باشد ،  شامل 22 عنوان موضوعی (حق) و 120 ماده است که قوه مجریه موظف به رعایت و فراهم نمودن زمینه های احقاق این حقوق گردیده  و رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و بنابر اصول 113و 121 قانون اساسی در جهت پاسداشت از میثاق ملی به ویژه حقوق ملت  اراده جدی خود را نشان داده است .
لازمه تحقق این منشور و تضمین اجرای حقوق اساسی مورد نظر منشور را می توان در چند مورد خلاصه نمود:
1-آموزش عمومی ؛
از آنجایی که درصد بالایی از مردم از محتوای این منشور و حتی حقوق حقه مصرح در قانون اساسی ، بی اطلاع هستند و متاسفانه نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی و اطلاع کافی ندارند. در بسیاری از موارد ما شاهد تضییع این حقوق  و عدم احقاق آنها می باشیم.
اگر دولت بتواند اهتمام جدی در زمینه آموزش عمومی مردم در زمینه حقوق شهروندی را در دستور کار خود و تمام نهادها قرار بدهد ، می توان امید داشت که در آینده شاهد اجرای مناسب این منشور باشیم .
اما اگر دولت نتواند نسبت به آگاه سازی جامعه گامهای عملی بردارد ،  قطعا مواد این منشور در لوای بی اطلاعی و ناآگاهی گم خواهند شد . تلاش در مسیر آگاهی بخشی به جامعه می تواند ضامن تحقق این حقوق بوده و می توان در مسیر نهادینه کردن تمام این  120 ماده در  جامعه گام برداشت.
2- تغییر نگرش مدیران ؛
شاید بتوان  یکی از موانع تحقق و اجرای مطلوب منشور حقوق شهروندی در کشور را  نگاه و نگرش منفی و یا بی تفاوتی طیف قابل توجهی از مدیران به حقوق شهروندی مردم برشمرد.
هرگاه مدیری نسبت به اجرای مواد این منشور در جامعه و زیر مجموعه اداری خود حساس باشد و یا نسبت به آنها نگرش مثبتی داشته باشد قطعا شاهد اجرای این منشور در آن مجموعه خواهیم بود و اما نگاه منفی و یا بی تفاوت مدیران به این مقوله می تواند مانع بزرگی در تحقق منشور باشد .
پس طبیعی است که دولت وظیفه دارد مدیران خود را نسبت به همراهی و همدلی با این منشور ملزم و اهتمام بسیار جدی در همراه کردن دستگاهها در راستای فعالیتهای دستیار ویژه رئیس جمهور بمنظور اجرایی شدن هر چه بهتر منشور داشته باشد .تلاشهای سازمان امور استخدامی در این راستا طی ماههای اخیر، قابل توجه است.
3- تقویت همه جانبه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به عنوان متولی نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی ، در سطح هیئت دولت ، دستگاههای اجرائی در مرکز و استانها لازم و ضروری است . از نظر نباید دور داشت که صرف جمع آوری گزارش وضع موجود و ارائه آن به رئیس جمهور بدون اعمال اقدامات اصلاحی لازم و ریل گذاریهای جدید ارتقای حقوق مردم نمی تواند رافع موانع تحقق و اجرای این منشور گردد . فلذا فرایندهای اجرایی قوی وموثری برای اتخاذ اقدامات اصلاحی و تقویت عملکردهای مثبت باید در خدمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی باشد تا اجرای هرچه بهتر منشور را مردم به به عینه در زندگی روزانه خود لمس کنند.
4- تجمیع و هماهنگ سازی فعالیت تمامی متولیان حقوق شهروندی در دستگاههای مختلف در زیر مجموعه "دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی " و جلوگیری از موازی کاری می تواند زمینه ساز توفیق در  اجرای هرچه بیشتر و بهتر منشور حقوق شهروندی گردد.
 
خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+