دوشنبه 30 بهمن 1396  
تماس با ما
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری
                                تلفن 64451 (21)98+
1
خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+