دوشنبه 30 بهمن 1396  

امضای توافق نامه توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری میان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور

1396/11/17 سه شنبه

توافق نامه ای با هدف «توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری» میان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور امضاء شد.

در این توافقنامه آمده است: در اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی اداری ابلاغ شده توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران مورخ 28/12/1395 و با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام لازم و جلوگیری از موازی کاری و بویژه تحقق بند(3) ماده 18 تصویبنامه مذکور؛ این توافق نامه میان سازمان امور اداری و استخدامی کشور(معاونت حقوقی، مجلس و نظارت) و وزارت کشور(سازمان امور اجتماعی کشور) در تاریخ 30/09/1396 در 11 بند منعقد گردید.
در ادامه تاکید شده است: طبق بند 2 این توافق نامه وزارت کشور از طریق سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص اجرای بند (3) ماده 18 تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، اقدام و تمهیدات لازم برای شناسایی و تسریع در شکل گیری تشکل های مردم نهاد و فعال کردن آنها از طریق فرهنگ سازی و آموزش به منظور مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم خواهد ساخت. همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور مطابق بند 3 این توافق نامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد نمود.
در این توافقنامه تصریح شده است: طبق بند 7 توافق نامه دستگاههای اجرایی لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.
در ادامه آمده است: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافق نامه و اجرای برنامه های حقوق شهروندی در نظام اداری کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور، دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی و دو نماینده از سازمان های مردم نهاد فعال در این زمینه، با انتخاب سازمان امور اجتماعی کشور تشکیل می شود، در (موضوع ماده 11) گزارش مستمر پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرفهای توافق نامه منعکس خواهد نمود.
 
خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+