دوشنبه 30 بهمن 1396  
دیدگاه

سید مصطفی محقق‌داماد

در حقوق‌شهروندی، کافر و مؤمن برابرند

1396/10/2 شنبه

سید مصطفی محقق‌داماد:
🔹در جهانی زندگی‌ می‌کنیم که به اعتقاد برخی، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ردیف کتب آسمانی قرار داده می‌شود.
🔹 امروز دیگر مثل سابق نیست که مفتی فتوایی را بدهد و نزد مقلد به نحو محرمانه بماند. امروز عصر انفجار اطلاعات است و هیچ فتوایی پنهانی و محرمانه نمی‌ماند.
🔹نمی‌توانیم اصل کرامت را با قواعدی چون لاضرر، نفی سبیل و تسلیط مقابل قرار دهیم. اگر نتیجه استنباط از منابع، ظالمانه باشد، باید تجدیدنظر شود. اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که کرامت [انسان] را زیرسوال برد، باید جلو آن را گرفت. چون آیه کرامت یک امر خبری نیست. آیه می گوید ما نوع بشر را با کرامت خلق کردیم.
🔹خداوند در قرآن می‌فرماید: همه شما از یک خانواده هستید و وحدت خانوادگی دارید و همچنین خطاب به کفار می‌فرماید: ای کسانی که ایمان ندارید و در قلب‌تان ایمانی به وجود نیامده، اگر [در جامعه اسلامی] به مقررات و نظم اجتماعی عمل کنید، در حقوق شهروندی همه برابر و برادرید. در زمان پیامبر(ص) زمانی که ابوسفیان وارد جامعه اسلامی شد، همه می‌دانستند در اصل ایمان نیاورده اما کسی با او کاری نداشت؛ چون مقررات و قوانین مملکت را رعایت می‌کرد.
🔹کرامت بشری در فتوا تأثیر دارد؛ اگر به این صورت اجتهاد کنیم، باید خیلی از احکام را به طور دیگر صادر کنیم و مؤمن و کافر را باید عضو جامعه بدانیم.
🔹 ادیان مختلف پیروان خود را مؤمن و پیروان سایر ادیان را کافر می دانند و این موجب می‌شود جامعه به دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم شود و جنگ‌های مردم تا زمانی که دین هست، ادامه خواهد داشت. این اتهام برای همه ادیان از جمله اسلام هم موجود است؛ به عنوان مثال در قرون وسطی مسلمانان را می‌کشتند و آنها را کافر می‌خواندند... ایمان و کفر در حوزهٔ قلب است و در روابط اجتماعی حقوق شهروندی تأثیری ندارد.
 
 
خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+